Amenity 2
Wi-Fi sítě

Amenity Resort

Kompletní výměna nedostačující Wi-Fi sítě v luxusním hotelu Amenity Resort Lipno. Špatné pokrytí bylo zapříčiněno nevhodným výběrem a rozmístěním stávajících Wi-Fi AP, které jsme nahradili nejmodernějšími Wi-Fi 6 přístupovými body řízenými cloud kontrolérem. Zajistili jsme kompletní realizaci, od projekce a simulace pokrytí pomocí Ekahau software, přes dodávku hardware až po celkovou instalaci a konfiguraci nového systému. 

Klient
Amenity Resort
Realizace
2021
Vedoucí projektu
Petr Hamous
Zadání

Ve svých rekreačních a kongresových hotelových komplexech společnost Amenity Resorts již několik let poskytuje klientům bezplatné WiFi připojení. Díky prestižním lokalitám a profesionálnímu přístupu jsou hotely oblíbeným místem nejen pro rodinnou dovolenou, ale zejména pro konání různých konferencí a firemních akcí. I přes značné investice a průběžnou technickou obnovu sítě docházelo často ke stížnostem na kvalitu a rychlost připojení. To se odráželo na spokojenosti hostů i na celkovém hodnocení jejich pobytu. Požadavkem zákazníka proto bylo zajistit spolehlivé řešení na klíč, které tyto problémy vyřeší jednou pro vždy a zákazníkům nabídne odpovídající kvalitu služby.

dodávka HW
projekce
simulace pokrytí
instalace
konfigurace
47
Přístupových bodů WiFi 6

Nejnovější standard WiFi 6, 2x2:2 MU-MIMO, beamforming či přenosová rychlost až 1774 Mbps. To vše v kompaktním a elegantním balení.

11
Switchů s PoE a 10G uplinky

Všechny switche nabízí krom bohatého PoE budgetu i kompletní portfolio L2+ funkcí a je možné je centrálně spravovat z Cloudu.

1
Cloud kontrolér

Celá síť spravovaná z jednoho místa, přehledné analýzy a statistiky, pokročilé možnosti pro Guest WiFi - a to vše bez dalších poplatků.

Zkušenost z realizace


WiFi síť komplexu Amenity v Lipně nad Vltavou byla původně realizována na systému UniFi od výrobce Ubiquiti. Vzhledem k dlouhodobým problémům byla celá síť modernizována na nejnovější přístupové body UniFi AC LR, PRO a switche UniFi Gen2. Zákazníci i přes tuto nákladnou investici nadále reportovali nespokojenost s kvalitou WiFi a nahodilé problémy s připojením.


Nakonec se společnost Amenity rozhodla celý systém, byť byl pouze několik měsíců starý, vyměnit za řešení, které lépe odpovídá velikosti projektu a požadované spolehlivosti. Na základě jeho oslovení jsme provedli kompletní měření a simulaci v plánovacím systému Ekahau a dospěli k závěru, že rozmístění AP není v zásadě špatné a s vhodně vybranou technologií bude celý systém funkční. Řešení jsme postavili na technologii Engenius Networks.

Vlastní realizace probíhala prostou výměnou současných síťových prvků za nově dodané, případně s dílčími změnami v umístění jednotlivých přístupových bodů. Ty jsme plánovali na základě simulace tak, aby bylo zajištěno pokrytí ve všech částech rozlehlého areálu čítajícího více jak 10 různých objektů na ploše 40 000 m² s krásným výhledem na přehradu Lipno.

 

Celý systém je postaven na přístupových bodech využívajících nejnovějšího standardu WiFi 6, který je centrálně řízen moderním cloudovým kontrolerem. Celkem se jedná o 47 přístupových bodů, jak vnějších, tak vnitřních, které doplňuje 11 PoE switchů v různých konfiguracích - od malých osmiportových až po páteřní s 48 porty, 10G uplinkem či 2.5GE metalickými rozhraními.

Díky centrálnímu cloudovému managementu lze přístupové body i switche konfigurovat a diagnostikovat na dálku odkudkoliv, v síti není třeba žádný lokální kontrolér. Zároveň je také možné jednoduše řídit a provádět změny na všech pobočkách řetězce Amenity z jednoho dohledového rozhraní a to až do úrovně změn na konkrétních AP.

Již je to několik měsíců od instalace a od té doby neregistruje ani zákazník, ani my jako dodavatel žádné z problémů, které se do té doby vyskytovaly. Nejlepší referencí a důkazem spokojenosti tak může být fakt, že na základě kladné zkušenosti společnost Amenity zvolila technologii EnGenius i do svých nově vznikajících projektů v dalších regionech ČR. V současnosti tak instalujeme dalších více než 150 AP a 30 switchů na další pobočky.

Jiří Pleticha

Máte zájem o telekomunikační řešení?